DISC Teamtraining

Wanneer de samenwerking in je team moeizaam verloopt, heeft dat vaak te maken met de verschillende gedragsvoorkeuren van je teamleden. De één let op details en wil gestructureerd in een groep werken, terwijl de ander het liefst solitair en doelgericht zelf een project tot een goed einde brengt. Vaak werken we vanuit de overtuiging 'behandel een ander zoals je zelf behandeld wil worden', terwijl het eigenlijk logischer is om iemand te behandelen zoals zij behandeld willen worden.

Met gedragsanalyses kan je de verschillende voorkeuren in je team zichtbaar en bespreekbaar maken. Hier zijn vele methodes voor ontwikkeld, en ik ben zelf gecertificeerd in de populaire DISC gedragsanalyses. Nadat je teamleden een individuele vragenlijst hebben ingevuld volgt er een DISC Teamtraining, waarin we...

✔ De vier verschillende DISC profielen doornemen

✔ Door de rapporten van je teamleden heenlopen, zodat zij hun eigen gedragsvoorkeuren leren begrijpen

✔ Doornemen hoe je effectiever met andere teamleden kan samenwerken, op basis van hun profiel

✔ Een overzicht maken van alle persoonlijkheden in het team, en onderzoeken of alle juiste competenties aanwezig zijn voor de werkzaamheden en doelstellingen van het team

Is dit wat je team nodig heeft?

Meer weten over mijn zakelijke aanbod?